Speluitleg:
Kies het juiste antwoord. Op welke plaats op de getallenlijn hoort het getal?